Chỉ áp dụng trong tháng 10 từ ngày 𝟬𝟭.𝟭𝟬 – 𝟯𝟭.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟬, duy nhất tại hệ thống Anycar, nhiều dịch vụ nổi bật sẽ được khuyến mãi với MỨC GIÁ VÔ CÙNG...

Một số lỗi thường gặp trên Hyundai Tucson

Sau gần 2 năm ra mắt, Hyundai Tucson cũng xuất hiện một số lỗi thường gặp tuy nhiên không đáng kể. Nhìn chung thế hệ mới của mẫu xe này có chất lượng hoàn thiện khá tốt với dây...

1 tuần trước