Thời gian: 01/03/2020 đến 31/03/2020 Địa điểm áp dụng: các xưởng dịch vụ thuộc hệ thống Anycar Việt Nam trên toàn quốc. Đối tượng áp dụng: cho tất cả các khách hàng mua thẻ...

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Vào ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã kí Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13/10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Quyết định...

5 tháng trước