Hyundai Santa Fe 2.4AT 4WD 2015
Hồ Chí Minh

Hyundai Santa Fe 2.4AT 4WD 2015

Giá: 1.195 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 1.4AT 2011
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4AT 2011

Giá: 495 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Tucson 2.0AT 4WD 2009
Hà Nội

Hyundai Tucson 2.0AT 4WD 2009

Giá: 509 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 1.4MT 2011
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4MT 2011

Giá: 465 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai i10 Grand 1.0AT 2015
Hồ Chí Minh

Hyundai i10 Grand 1.0AT 2015

Giá: 432 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Sonata 2.0 AT 2011
Hà Nội

Hyundai Sonata 2.0 AT 2011

Giá: 729 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD 2009
Hà Nội

Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD 2009

Giá: 494 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai i10 Grand 1.0MT 2015
Hà Nội

Hyundai i10 Grand 1.0MT 2015

Giá: 420 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai i10 Grand 1.0MT 2015
Hồ Chí Minh

Hyundai i10 Grand 1.0MT 2015

Giá: 345 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent Blue 1.4AT 2014
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2014

Giá: 572 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013

Giá: 665 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Getz 1.1MT 2008
Hà Nội

Hyundai Getz 1.1MT 2008

Giá: 299 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai Eon 0.8MT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Eon 0.8MT 2013

Giá: 305 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai i10 Grand 1.0MT 2015
Hà Nội

Hyundai i10 Grand 1.0MT 2015

Giá: 344 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai Avante 1.6 MT 2014
Hà Nội

Hyundai Avante 1.6 MT 2014

Giá: 484 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Hyundai Accent Blue 1.4AT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2013

Giá: 542 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai i10 Grand 1.0MT 2014
Hà Nội

Hyundai i10 Grand 1.0MT 2014

Giá: 399 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai Accent Blue 1.4AT 2013
Hà Nội

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2013

Giá: 548 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Sonata Y20 2.0AT 2010
Hà Nội

Hyundai Sonata Y20 2.0AT 2010

Giá: 719 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Avante 1.6AT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Avante 1.6AT 2013

Giá: 502 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Hyundai Tucson 2.0AT 2014
Hà Nội

Hyundai Tucson 2.0AT 2014

Giá: 868 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai i30 1.6AT 2013
Hà Nội

Hyundai i30 1.6AT 2013

Giá: 649 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Santa Fe 2.0AT CRDi 2011
Hà Nội

Hyundai Santa Fe 2.0AT CRDi 2011

Giá: 914 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Santa Fe SLX 2.0 eVGT 2009
Hà Nội

Hyundai Santa Fe SLX 2.0 eVGT 2009

Giá: 824 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động