Toyota Innova E 2.0MT 2013
Hà Nội

Toyota Innova E 2.0MT 2013

Giá: 689 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Hyundai Accent 1.4AT 2011
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4AT 2011

Giá: 482 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2016
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2016

Giá: 565 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Forte SLi 1.6AT 2010
Hà Nội

Kia Forte SLi 1.6AT 2010

Giá: 529 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2014
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2014

Giá: 555 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014

Giá: 465 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Mazda 3 1.6AT 2011
Hà Nội

Mazda 3 1.6AT 2011

Giá: 609 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Forte SLi 1.6AT 2009
Hà Nội

Kia Forte SLi 1.6AT 2009

Giá: 499 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Captiva LTZ 2.4AT 2008
Hồ Chí Minh

Chevrolet Captiva LTZ 2.4AT 2008

Giá: Giá liên hệ
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014

Giá: Giá liên hệ
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2011
Hà Nội

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2011

Giá: 414 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Hyundai Avante 1.6MT 2011
Hà Nội

Hyundai Avante 1.6MT 2011

Giá: 429 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Hyundai Accent Blue 1.4AT 2014
Hà Nội

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2014

Giá: 579 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Avante 1.6AT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Avante 1.6AT 2013

Giá: 502 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Hyundai Avante 1.6MT 2013
Hà Nội

Hyundai Avante 1.6MT 2013

Giá: 464 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2011
Hà Nội

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2011

Giá: 429 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Toyota Fortuner G 2.5 MT 2012
Hà Nội

Toyota Fortuner G 2.5 MT 2012

Giá: 824 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Carens SX 2.0AT 2012
Hồ Chí Minh

Kia Carens SX 2.0AT 2012

Giá: 505 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Honda CR V 2.4AT 2010
Hồ Chí Minh

Honda CR V 2.4AT 2010

Giá: 795 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Hyundai i30 CW 1.6AT 2010
Hà Nội

Hyundai i30 CW 1.6AT 2010

Giá: 509 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent Blue 1.4MT 2015
Hà Nội

Hyundai Accent Blue 1.4MT 2015

Giá: 525 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Kia Rondo 2.0AT 2015
Hà Nội

Kia Rondo 2.0AT 2015

Giá: 774 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Carens SX 2.0AT 2011
Hà Nội

Kia Carens SX 2.0AT 2011

Giá: 479 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Carens 2.0 MT 2011
Hà Nội

Kia Carens 2.0 MT 2011

Giá: 438 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn