Mazda 3 All New 2.0AT 2015
Hà Nội

Mazda 3 All New 2.0AT 2015

Giá: 784 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Mazda 6 2.5AT 2015
Hà Nội

Mazda 6 2.5AT 2015

Giá: 979 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Mazda 6 2.5AT 2014
Hồ Chí Minh

Mazda 6 2.5AT 2014

Giá: 935 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Mazda 2 1.5AT 2015
Hồ Chí Minh

Mazda 2 1.5AT 2015

Giá: 572 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Mazda 3 S 1.6AT 2014
Hồ Chí Minh

Mazda 3 S 1.6AT 2014

Giá: 632 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Mazda BT-50 3.2AT 4WD 2014
Hà Nội

Mazda BT-50 3.2AT 4WD 2014

Giá: 654 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Mazda 3 1.6AT 2010
Hồ Chí Minh

Mazda 3 1.6AT 2010

Giá: 565 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Mazda 3 1.6AT 2010
Hà Nội

Mazda 3 1.6AT 2010

Giá: 569 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Mazda 3 1.6AT 2011
Hà Nội

Mazda 3 1.6AT 2011

Giá: 589 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động