Kia Cerato 1.6MT 2009
Hồ Chí Minh

Kia Cerato 1.6MT 2009

Giá: 432 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Kia Morning Si 1.25MT 2015
Hồ Chí Minh

Kia Morning Si 1.25MT 2015

Giá: 385 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Carens 2.0 MT 2011
Hà Nội

Kia Carens 2.0 MT 2011

Giá: 439 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia K3 2.0AT 2015
Hà Nội

Kia K3 2.0AT 2015

Giá: 699 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Forte EX 1.6MT 2013
Hà Nội

Kia Forte EX 1.6MT 2013

Giá: 489 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Morning EX 1.0MT 2009
Hà Nội

Kia Morning EX 1.0MT 2009

Giá: 259 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Carens EX 2.0MT 2014
Hồ Chí Minh

Kia Carens EX 2.0MT 2014

Giá: 492 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Carens  2.0MT 2015
Hà Nội

Kia Carens 2.0MT 2015

Giá: 554 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Sorento 2WD 2.4AT 2015
Hà Nội

Kia Sorento 2WD 2.4AT 2015

Giá: 894 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Carens SX 2.0AT 2010
Hồ Chí Minh

Kia Carens SX 2.0AT 2010

Giá: 445 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Si 1.25AT 2016
Hồ Chí Minh

Kia Morning Si 1.25AT 2016

Giá: 432 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Carens SX 2.0AT 2013
Hồ Chí Minh

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Giá: 522 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia K3 2.0AT 2014
Hồ Chí Minh

Kia K3 2.0AT 2014

Giá: 652 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 1.0 AT 2014
Hà Nội

Kia Morning Van 1.0 AT 2014

Giá: 304 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Carens SX 2.0AT 2013
Hồ Chí Minh

Kia Carens SX 2.0AT 2013

Giá: 522 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Carens EX 2.0MT 2015
Hồ Chí Minh

Kia Carens EX 2.0MT 2015

Giá: 525 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Morning Sport 1.0AT 2012
Hà Nội

Kia Morning Sport 1.0AT 2012

Giá: 448 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Carens SX 2.0AT 2011
Hà Nội

Kia Carens SX 2.0AT 2011

Giá: 479 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Morning 1.0 AT 2011
Hà Nội

Kia Morning 1.0 AT 2011

Giá: 409 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 1.0AT 2016
Hà Nội

Kia Morning Van 1.0AT 2016

Giá: Giá liên hệ
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 2 chỗ 2016
Hà Nội

Kia Morning Van 2 chỗ 2016

Giá: Giá liên hệ
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 2 chỗ 2016
Hà Nội

Kia Morning Van 2 chỗ 2016

Giá: Giá liên hệ
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning S 1.25MT 2014
Hà Nội

Kia Morning S 1.25MT 2014

Giá: 364 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Picanto S 1.25AT 2014
Hà Nội

Kia Picanto S 1.25AT 2014

Giá: 414 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động