Kia Carens SX 2.0AT 2011
Hồ Chí Minh

Kia Carens SX 2.0AT 2011

Giá: 485 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Carens EX 2.0MT 2012
Hồ Chí Minh

Kia Carens EX 2.0MT 2012

Giá: 442 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Sorento EX 2.5AT 2008
Hồ Chí Minh

Kia Sorento EX 2.5AT 2008

Giá: 575 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning 1.0AT 2011
Hà Nội

Kia Morning 1.0AT 2011

Giá: 394 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 1.0 AT 2012
Hà Nội

Kia Morning Van 1.0 AT 2012

Giá: 279 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 1.0 AT 2013
Hà Nội

Kia Morning Van 1.0 AT 2013

Giá: 295 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 1.0 AT 2014
Hà Nội

Kia Morning Van 1.0 AT 2014

Giá: 305 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 1.0AT 2016
Hà Nội

Kia Morning Van 1.0AT 2016

Giá: Giá liên hệ
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 2 chỗ 2016
Hà Nội

Kia Morning Van 2 chỗ 2016

Giá: Giá liên hệ
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 2 chỗ 2015
Hà Nội

Kia Morning Van 2 chỗ 2015

Giá: 333 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 1.0AT 2016
Hồ Chí Minh

Kia Morning Van 1.0AT 2016

Giá: 355 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning Van 2 chỗ 2015
Hồ Chí Minh

Kia Morning Van 2 chỗ 2015

Giá: 350 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia Morning S 1.25AT 2014
Hồ Chí Minh

Kia Morning S 1.25AT 2014

Giá: 422 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Morning EX 1.1MT 2010
Hồ Chí Minh

Kia Morning EX 1.1MT 2010

Giá: 285 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia Sorento 2.4AT 2013
Hồ Chí Minh

Kia Sorento 2.4AT 2013

Giá: 755 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Forte SLi 1.6AT 2009
Hà Nội

Kia Forte SLi 1.6AT 2009

Giá: 499 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia K3 1.6MT 2014
Hà Nội

Kia K3 1.6MT 2014

Giá: 574 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia K3 1.6MT 2015
Hồ Chí Minh

Kia K3 1.6MT 2015

Giá: 582 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Kia K3 2.0AT 2014
Hồ Chí Minh

Kia K3 2.0AT 2014

Giá: 675 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia K3 2.0AT 2015
Hà Nội

Kia K3 2.0AT 2015

Giá: 714 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia K3 2.0AT 2014
Hồ Chí Minh

Kia K3 2.0AT 2014

Giá: 685 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Forte 1.6 AT 2010
Hà Nội

Kia Forte 1.6 AT 2010

Giá: 479 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Kia K3 1.6AT  2014
Hà Nội

Kia K3 1.6AT 2014

Giá: 659 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Kia Sorento 2.2 AT CRDi 2015
Hà Nội

Kia Sorento 2.2 AT CRDi 2015

Giá: 974 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động