Hyundai Sonata 2.0AT 2012
Hồ Chí Minh

Hyundai Sonata 2.0AT 2012

Giá: 735 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Sonata 2.0AT 2011
Hà Nội

Hyundai Sonata 2.0AT 2011

Giá: 708 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Sonata 2.0AT 2010
Hồ Chí Minh

Hyundai Sonata 2.0AT 2010

Giá: 652 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Sonata 2016
Hồ Chí Minh

Hyundai Sonata 2016

Giá: 1.039 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Sonata 2.0AT 2015
Hồ Chí Minh

Hyundai Sonata 2.0AT 2015

Giá: 1.039 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động