Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2015
Hà Nội

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2015

Giá: 748 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Starex 2.5MT 9 chỗ ghế xoay 2010
Hà Nội

Hyundai Starex 2.5MT 9 chỗ ghế xoay 2010

Giá: 748 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai Tucson 2.0AT 4WD 2009
Hà Nội

Hyundai Tucson 2.0AT 4WD 2009

Giá: 498 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Avante 1.6AT 2011
Hà Nội

Hyundai Avante 1.6AT 2011

Giá: 478 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Hyundai i10 Grand 1.0AT 2014
Hà Nội

Hyundai i10 Grand 1.0AT 2014

Giá: 434 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent Blue 1.4AT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2013

Giá: 562 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai i30 1.6AT 2009
Hồ Chí Minh

Hyundai i30 1.6AT 2009

Giá: 452 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Sonata 2.0 AT 2010
Hà Nội

Hyundai Sonata 2.0 AT 2010

Giá: 684 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai i30 CW 1.6AT 2011
Hồ Chí Minh

Hyundai i30 CW 1.6AT 2011

Giá: 542 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Avante 1.6MT 2014
Hà Nội

Hyundai Avante 1.6MT 2014

Giá: 508 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Hyundai i30 CW 1.6AT 2010
Hà Nội

Hyundai i30 CW 1.6AT 2010

Giá: 509 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Avante 1.6AT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Avante 1.6AT 2013

Giá: 512 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Hyundai i10 Grand 1.0AT 2014
Hồ Chí Minh

Hyundai i10 Grand 1.0AT 2014

Giá: 442 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 1.4AT 2011
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4AT 2011

Giá: 495 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 1.4AT 2011
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4AT 2011

Giá: 492 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013
Hà Nội

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013

Giá: 664 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2015
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2015

Giá: 585 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2014
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2014

Giá: 562 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Elantra GLS 1.8AT 2013

Giá: 672 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Santa Fe 2.4AT 2013
Hà Nội

Hyundai Santa Fe 2.4AT 2013

Giá: 1.099 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 1.4AT 2012
Hà Nội

Hyundai Accent 1.4AT 2012

Giá: 528 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 1.4AT 2012
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4AT 2012

Giá: 522 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 5 Cửa 2015
Hà Nội

Hyundai Accent 5 Cửa 2015

Giá: 581 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai i20 Active 1.4AT 2015
Hồ Chí Minh

Hyundai i20 Active 1.4AT 2015

Giá: 629 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động