Hyundai Accent 1.4MT 2013
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4MT 2013

Giá: 482 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai Accent Blue 1.4AT 2015
Hà Nội

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2015

Giá: 574 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent 1.4MT 2016
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent 1.4MT 2016

Giá: 563 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Hyundai Accent Blue 1.4AT 2016
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Blue 1.4AT 2016

Giá: 611 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2016
Hồ Chí Minh

Hyundai Accent Hatchback 1.4AT 2016

Giá: 581 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động