Daewoo Lacetti SE 1.6MT  2010
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010

Giá: 414 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2010
Hà Nội

Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2010

Giá: 449 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Matiz Van 1.0AT 2011
Hà Nội

Daewoo Matiz Van 1.0AT 2011

Giá: 219 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2009
Hồ Chí Minh

Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Matiz Jazz 1.0AT 2009
Hà Nội

Daewoo Matiz Jazz 1.0AT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2010
Hà Nội

Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Matiz Groove 1.0AT 2009
Hà Nội

Daewoo Matiz Groove 1.0AT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti SE 1.6MT  2010
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Gentra SX 1.2MT 2010
Hà Nội

Daewoo Gentra SX 1.2MT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Matiz Groove 1.0AT 2010
Hà Nội

Daewoo Matiz Groove 1.0AT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Lacetti 1.6MT 2013
Hồ Chí Minh

Daewoo Lacetti 1.6MT 2013

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Gentra 1.5MT 2011
Hà Nội

Daewoo Gentra 1.5MT 2011

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Daewoo Gentra 1.2MT 2010
Hà Nội

Daewoo Gentra 1.2MT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Matiz Jazz 1.0AT 2009
Hà Nội

Daewoo Matiz Jazz 1.0AT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009
Hà Nội

Daewoo Lacetti SE 1.6MT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số sàn
Daewoo Matiz Groove 1.0AT 2010
Hà Nội

Daewoo Matiz Groove 1.0AT 2010

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2009
Hà Nội

Daewoo Lacetti CDX 1.6AT 2009

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động