Chevrolet Spark LTZ 1.0AT 2014
Hồ Chí Minh

Chevrolet Spark LTZ 1.0AT 2014

Giá: 342 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Captiva LT 2.4MT 2008
Hồ Chí Minh

Chevrolet Captiva LT 2.4MT 2008

Giá: 392 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Captiva LTZ 2.4AT 2011
Hà Nội

Chevrolet Captiva LTZ 2.4AT 2011

Giá: 509 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Captiva LT MAXX 2.4MT 2010
Hồ Chí Minh

Chevrolet Captiva LT MAXX 2.4MT 2010

Giá: 452 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2015
Hồ Chí Minh

Chevrolet Aveo LTZ 1.5AT 2015

Giá: 425 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014

Giá: 475 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2013
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2013

Giá: 455 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2015
Hà Nội

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2015

Giá: 489 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Captiva LTZ 2.4AT 2012
Hồ Chí Minh

Chevrolet Captiva LTZ 2.4AT 2012

Giá: 582 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014

Giá: 482 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2015
Hà Nội

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2015

Giá: 528 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Spark Van 0.8 MT 2012
Hà Nội

Chevrolet Spark Van 0.8 MT 2012

Giá: 179 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Spark Van 1.0 AT 2011
Hà Nội

Chevrolet Spark Van 1.0 AT 2011

Giá: 229 Triệu 215 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Spark Van 1.0 AT 2012
Hà Nội

Chevrolet Spark Van 1.0 AT 2012

Giá: 239 Triệu 225 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Spark Van 1.0 AT 2011
Hồ Chí Minh

Chevrolet Spark Van 1.0 AT 2011

Giá: 225 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Spark Van 1.0AT 2015
Hà Nội

Chevrolet Spark Van 1.0AT 2015

Giá: 319 Triệu 305 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động
Chevrolet Spark Van 1.0AT 2015
Hà Nội

Chevrolet Spark Van 1.0AT 2015

Giá: 319 Triệu 305 Triệu
Tình trạng: Xe mới
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
Hộp số: Số tự động