Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014

Giá: 475 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2013
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2013

Giá: 455 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014
Hồ Chí Minh

Chevrolet Cruze LS 1.6MT 2014

Giá: 482 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn
Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2015
Hà Nội

Chevrolet Cruze LT 1.6MT 2015

Giá: 528 Triệu
Tình trạng: Đã qua sử dụng
Xuất xứ: Xe lắp ráp trong nước
Hộp số: Số sàn